دانلودهای رایگان

تاثیر گله و شکایت در موفقیت

گله و شکایت و قانون جذب

هر روز در کوچه و خیابان،در خانه و محل کار و تقریبا میتوان گفت در همه جا افرادی را میتوان یافت که دائما گله و شکایت میکنند.افراد زیادی از شرایط زندگی خود ناراضی هستند و این نارضایتی را با غر زدن و شکایت کردن،از خود بروز میدهند.افرادی که با قوانین کیهانی  آشنایی ندارند و آن را درک نکرده اند،همه ی اتفاقات ناخوش زندگی خود را به گردن دیگران می اندازند.

تقریبا برای بیشتر ما در طول زندگی روزهایی وجود داشته که سایر افراد،به شدت برخورد بدی با ما داشتند.از کارمند اداره گرفته تا مشتری مغازه و حتی بچه کوچکمان که به حرف هایمان گوش نمیدهد.واکنش بیشتر مردم به اینجور اتفاقات،غر زدن و گله و شکایت است.اما غافل از این که با این کار اوضاع و شرایط را بدتر میکنند.افراد با توجه کردن به ناخواسته های خود و غر زدن در مورد آن،به آن موضوع ناخواسته قدرت میدهند و طبق قوانین کیهانی آن جنس ناخواسته را در زندگی خود سفارش میدهند.

قانون توجه

چون قانون جهان هستی این است که با توجه کردن به روی هر موضوعی،آن موضوع در زندگی ما گسترش میابد و تجربیات مشابه آن را در آینده زندگی خود خواهیم داشت.ما با صحبت کردن در مورد مشکلاتمان و اتفاقات به ظاهر بد زندگی،فرکانس آن ها را از خوس ساطع میکنیم و جهان هم از آن نوع اتفاقات را به زندگی ما وارد میکند.بنابراین اگر از شریک زندگی خود گله و شکایت داری،اتفاقاتی را تجربه میکنی،رفتارهای نامناسب بیشتری از او میبینی تا این گله و شکایت بیشتر شود.

اگر از مشکلات زندگی ات صحبت میکنی و دائم غر میزنی،مشکلات بیشتری را به زندگی خود فرا میخوانی.اگر همواره بر نکات منفی زندگی خود تمرکز میکنی،جهان این نکات منفی را در زندگی تو بیشتر میکند.اما به این معنا نیست که همه افراد مانند تو آن اتفاقات ناخواسته را تجربه کنند.جهان به افراد مختلف با باورها و افکار متفاوت،ظاهری متفاوت از خود را نشان میدهد.

بنابراین راه حل مناسب برای دوستانی که رفتار نامناسبی از افراد حتی همسر خود میبینند،این است که افکار خود را تغییر دهند.وقتی ما در جهانی زندگی میکنیم که بر اساس فرکانس های ما عمل میکند،هوشمندانه ترین کاری میتوانیم انجام دهیم،این است که با تغییر کانون توجه خود و همچنین تغییر افکار و باورهای خود،زندگی خود را طبق میل خود بسازیم.

در این فایل صوتی،استاد خیل نژاد توضیحات بیشتری را برای تو دوست عزیزم آماده کرده که گله و شکایت و غر زدن چه تاثیری در زندگی و موفقیت ما دارد.

 

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید