دانلودهای رایگان

اتفاقات زندگی ما چگونه رخ میدهند؟

سال ها پیش بود که من برای اولین بار به طور عمیق به قوانین حاکم بر جهان فکر کردم.در آن موقع به تازگی وارد کسب و کار و خرید و فروش شده بودم.من در اوایل جوانی به سر میبردم و اشتیاق سوزانی برای پیشرفت داشتم و به سختی تلاش میکردم و همه اطرافیان و همکارانم من را تحسین هم میکردنند اما اوضاع طور دیگری پیش رفت.

همه چیز از جایی شروع شد که دیدم افرادی که از من دیرتر کار را شروع کرده بودند،سریع تر پیشرفت میکردند.افرادی را میدیدم که حتی نصف من هم تلاش نمیکنند اما نتایج بزرگتری نسبت به من میگرفتند.من با وجود تلاش های بسیار زیاد درآمد بسیار کمی داشتم و پیشرفتم آهسته و حتی متوقف شده بود.

همون موقع بود که به فکر فرو رفتم که چرا بعضی افراد با تلاش کم در مدت زمان سریع تری رشد و پیشرفت میکنند؟اتفاقات زندگی ما چگونه رخ میدهند؟چرا بعضی افراد خوش شانس و بعضی بد شانس هستند؟سوالات بی جواب زیادی داشتم،پس تصمیم گرفتم بیشتر در مورد این موضوع تحقیق کنم.برای همین کسب و کارهای دیگری را نیز مورد برسی قرار دادم.هرچه بیشتر تحقیق میکردم،نشانه های بیشتری از قوانینی محکم و دقیق را کشف میکردم.با مطالعات بیشتر و با گذر زمان به آشنایی با مهم ترین و ارشدترین قانون جهان هدایت شدم.

قانون جذب

وقتی اولین بار با مفهوم قانون جذب آشنا شدم،تمامی تکه های پازل در ذهنم مرتب شد و به درک عمیقی از قوانین حاکم بر جهان رسیدم.حالا دیگر درک میکردم که اتفاقات زندگی ما چگونه رخ میدهند.این ما هستیم که شرایط زندگی خود را خلق میکنیم.قانون جذب میگوید:افکار ما،خالق شرایط و اتفاقات زندگی ماست.درواقع به هر آنچه که فکر کنیم،اصل و اساس آن چیز وارد زندگی ما میشود.اما این تمام ماجرا نبود.خیلی از منابع و کتب آموزشی قانون جذب را سانسور کرده بودند.مساله این بود که خود قانون جذب به تنهایی پاسخگوی همه سوالات من نبود.میدونستم تکه ای حیاتی از پازل کم شده.

قانون ارتعاش

بالاخره درک کردم که قانون جذب،یک قانون ثانویه است و قانون اصلی،قانون ارتعاش است.همه چیز در جهان در حال ارتعاش است و این ارتعاشات توسط قانون جذب مدیریت میشوند.بنابراین قانون جذب یک نظم دهنده و مدیریت کننده است.ما در جهانی فرکانسی زندگی میکنیم که با افکار خود ارتعاشاتی را در فرکانس های مختلفی به جهان ارسال میکنیم و این ارتعاشات به شکل اتفاقات،شرایط،موقعیت ها و افراد به زندگی ما برمیگردند.

در این فایل صوتی،استاد خیل نژاد توضیحات بیشتری را برای تو دوست عزیزم آماده کرده که هر کدام از ما چگونه زندگی خود را خلق میکنیم.

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید